Herroepingsvoorwaarden 

De herroepingsvoorwaarden zijn terug te vinden in de algemene voorwaarden.

De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

HERROEPINGSFORMULIER:

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

-Aan Houtcompany, Hazelaar 6, 3892 CH Zeewolde, E-mail: petra@houtcompany.nl

-Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)

-Besteld op (*) /Ontvangen op (*)

-Naam/Namen consument(en)
-Adres consument(en)
-Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
-Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is